A civic association mimoOs is a group of graduates and students of the Dance department at the Faculty of Music and Dance, Academy of Performing Arts in Bratislava. Its members – Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita, and Simona Tonková – belong to the youngest generation of the independent artists and performers of Slovak contemporary dance. Within their creative work, they co-operate with renown choreographers (Anton Lachký, Yuri Korec, Marta Poláková, Peter Šavel, Davide Sportelli), attend international internships (Erasmus+: Belgium, Czech Republic; International Project Dijon, France; SMASH Berlin, Germany; 1st and 2nd China-CEEC Summer Dance Camp, China), and actively work as performers (Premeny tanca – 2011; Skin – 2012; Cartoon Universe, Axiomatické lákadlo – 2014; Sensory Understanding – 2015; Night Illusion, Bottoms Up – 2016; d-BODY-m, .TOUCH – 2017). The main aim of the association is creation and preservation of cultural values, support of education in the field of culture and art, namely in contemporary dance and performance in Slovakia as well as on international level.

moF1.jpg

Občianske združenie mimoOs je zoskupenie absolventov a študentov Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Jeho členovia – Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita a Simona Tonková – patria do najmladšej generácie nezávislých tvorcov a interpretov v súčasnom tanci. V rámci svojej umeleckej činnosti spolupracujú s renomovanými choreografmi (Anton Lachký, Yuri Korec, Marta Poláková, Peter Šavel, Davide Sportelli), zúčastňujú sa medzinárodných stáží (Erasmus+: Belgicko, Česká republika; International Project Dijon, Francúzsko; SMASH Berlin, Nemecko; 1st and 2nd China-CEEC Summer Dance Camp, Čína) a aktívne pôsobia ako interpreti (Premeny tanca – 2011; Skin – 2012; Cartoon Universe, Axiomatické lákadlo – 2014; Pocitové rozUmenie, – 2015; Nočná ilúzia, Do Dna – 2016; d-BODY-m, .DOTYK – 2017). Hlavným cieľom združenia je vytváranie a zachovávanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia, primárne v oblasti súčasného tanca na území Slovenska, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑