. TOUCH | . DOTYK

A TOUCH as basic human contact.
A TOUCH as a way of communication.
A TOUCH as an element which is disappearing from current existence as naturally as the need of communication or contact.

What does touch mean in the current world? Is it even possible to work with the intimacy of touch? Does intimate touch still exist in times when the intimacy has ceased to exist? A radical physical performance brings a unique audience experience – the only of its kind in Slovakia. It all begins with the spectators being asked to let go of their carefulness yet stick to their sensitivity…

Direction & dramaturgy: Tomáš Procházka
Choreography & performance: Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková
Movement co-operation: Peter Šavel
Music: Marián Zavarský
Production: Barbora Janáková

Shows:
13 March 2017: Nová Cvernovka, Bratislava, SK
14 March 2017: Nová Cvernovka, Bratislava, SK
10 April 2017: Nová Cvernovka, Bratislava, SK
29 November 2017: Záhrada – CNK, Banská Bystrica, SK
02 December 2017: VYDI – student theatre at UKF in Nitra, SK
17 February 2018: Children’s home Harmónia, Pezinok-Grinava, SK
3 November 2018: Úsmev Cinema, Košice, SK
4 November 2018: Záhrada – CNK for Children’s home Svetluška, Banská Bystrica, SK
24 November 2018: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš, SK
25 November 2018: Labyrint – centrum pohybu a tanca, Žilina, SK

dotyk

DOTYK ako základný ľudský kontakt.
DOTYK ako spôsob komunikácie.
DOTYK ako element, ktorý sa vytráca zo súčasnej existencie tak samozrejme, ako sa vytráca potreba komunikovať alebo kontaktovať.

Čo je dotyk v súčasnom svete? Je vôbec možné pracovať s intimitou dotyku? Existuje ešte niečo ako intímny dotyk, v čase, kedy intimitaprestala existovať? Radikálna fyzická performancia prináša jedinečnú divácku skúsenosť, ktorá na Slovensku nemá obdoby.

Réžia a dramaturgia: Tomáš Procházka
Choreografia a performancia: Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková
Pohybová spolupráca: Peter Šavel
Hudba: Marián Zavarský
Produkcia: Barbora Janáková

Uvedenia:
13.03.2017: Nová Cvernovka, Bratislava
14.03.2017: Nová Cvernovka, Bratislava
10.04.2017: Nová Cvernovka, Bratislava
29.11.2017: Záhrada – CNK, Banská Bystrica
02.12.2017: VYDI – študentské divadlo pri UKF v Nitre, Nitra
17.02.2018: Detský domov Harmónia, Pezinok-Grinava
03.11.2018: Kino Úsmev Cinema, Košice
04.11.2018: Záhrada – CNK pre deti z Detského domova Svetluška, Banská Bystrica
24.11.2018: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
25.11.2018: Labyrint – centrum pohybu a tanca, Žilina

Komentáre sú uzavreté.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑