Sensory Understanding | Pocitové rozUmenie

This site-specific performance brings its spectators a new experience of contemporary dance in an unusual space of a café. The main focus of the piece is on the maximal use of senses which are a gateway of feeling and understanding, not only the dance, but the world around us and ourselves in it as well. Sensory memory is the starting point. It creates the basis for exploration of the relations among the visual, verbal, and non-verbal aspect of the expression – from mechanics to sensation, from mind to feelings.

Choreography: Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel
Direction: Tomáš Procházka
Concept: Marta Poláková
Performance: Simona Tonková, Barbora Janáková,
Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita
Live music: Martin Polák, Tibor Feledi
Costumes: Martina Golianová
Production: B in Motion

Shows:
05 October 2015: URBAN HOUSE, Bratislava, SK
06 October 2015: URBAN HOUSE, Bratislava, SK
30 November 2015: URBAN HOUSE, Bratislava, SK
15 December 2015: URBAN HOUSE, Bratislava, SK
12 April 2016: URBAN HOUSE, Bratislava, SK
22 October 2016: HYBAJ HO! [festival], Studio Alta, Prague, CZ
03 June 2017: VNITROBLOCK, Prague, CZ
12 June 2017: Café Berlinka SNG, Bratislava, SK
22 June 2017: reSITE 2017 [conference], Forum Karlín, Prague, CZ
27 July 2017: Kiosk 2017 [festival], Stanica Žilina-Záriečie, SK
21 December 2017: Gorila.sk URBAN SPACE, Bratislava, SK
20 January 2018: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš, SK
12 June 2018: Bistro Kinečko, Modra, SK
3 November 2018: Úsmev Cinema, Košice, SK
21 December 2018: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, SK

pocitR

Site-specific predstavenie v netradičnom priestore kaviarne prináša divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústreďuje na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom.

Choreografia: Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel
Réžia: Tomáš Procházka
Koncept: Marta Poláková
Hudba live: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Martina Golianová
Účinkujú: Simona Tonková, Barbora Janáková,
Eva Priečková, Lukáš Bobalik, Andrej Štepita
Produkcia: Byť v pohybe

Uvedenia:
05.10.2015: URBAN HOUSE, Bratislava
06.10.2015: URBAN HOUSE, Bratislava
30.11.2015: URBAN HOUSE, Bratislava
15.12.2015: URBAN HOUSE, Bratislava
12.04.2016: URBAN HOUSE, Bratislava
22.10.2016: HYBAJ HO! [festival], Studio Alta, Praha, ČR
03.06.2017: VNITROBLOCK, Praha, ČR
12.06.2017: Café Berlinka SNG [krst knihy Balet a moderný tanec], Bratislava
22.06.2017: reSITE 2017 [konferencia], Forum Karlín, Praha, ČR
27.07.2017: Kiosk 2017 [festival], Stanica Žilina-Záriečie
21.12.2017: Gorila.sk URBAN SPACE, Bratislava
20.01.2018: Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
12.06.2018: Bistro Kinečko, Modra
03.11.2018: Kino Úsmev, Košice
21.12.2018: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

 

Komentáre sú uzavreté.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑