Another Song in Silence

The performance is created by exploring the subconscious parts of our personalities and their polarizing ways of embodiment at a conscious level. The artistic team was inspired by observing individual responses to external stimuli, which were then composed within a relationship. In order to understand their experience better, the creators focused their attention on psychological aspects of personality, based on contradictory or conflicting situations. Furthermore, there were influences which shaped the individuality of their personalities over a period of time. Among others, the male and female archetypal principles – Animus and Anima. Taking the cultural and historical gender stereotypes passed on generation to generation into account, it is deduced that the identification with one’s own image of an ideal woman and an ideal man seriously disrupts the ability to pursue a stable and harmonious partnership.

Silence is a particular musical genre which arises from the absence of meaning in several areas. For instance, as dramatizing medium, when silence is not absent, which is the originally expected attribute. An attribute is a basic characteristic of plot, e.g. “a minute of breath”. Breath is created by a lack of opinion and speaks to everyone directly. Nobody would even dream of finding the other by breath. Do not forget the call for the knocking one to come and open. He did not come, did not reach the door handle and was punished by his intentions. He deliberately mistook song for silence.

Choreography & performance: Lukáš Bobalik & Andrej Štepita
Music: Tomáš Baľák
Dramaturgy: Maja Hriešik
Production: mimoOs

36352982_2041715869232781_9140447660161892352_n

Shows:
09 June 2018: Nová Cvernovka, Bratislava, SK
10 June 2018: Nová Cvernovka, Bratislava, SK
16 June 2018: Tanečno [festival], Námestovo, SK
28 July 2018: Kiosk [festival], Žilina, SK
29 July 2018: Kiosk [festival], Žilina, SK
09 November 2018: Námestovo, SK
06 May 2019: FINTDAZ 2019 [festival], Alto Hospicio, Chile
10 May 2019: FINTDAZ 2019 [festival], Iquique, Chile

IMG_1958

Predstavenie je vytvorené skúmaním podvedomých častí našich osobnosti a ich polaritných spôsobov stelesnenia na vedomej úrovni. Tvorivý tím sa inšpiroval pozorovaním individuálnych reakcií na vonkajšie podnety, ktoré následne komponoval vo vzájomnom vzťahu. Pre lepšie pochopenie vlastného prežívania sa tvorcovia zamerali na psychologické aspekty osobnosti, vychádzajúc z protichodných alebo konfliktných situácií. Ďalej vplyvy, ktoré počas určitého obdobia formovali individualitu ich osobností. Medzi nimi sú aj mužské a ženské archetypálne princípy osobností – Animus a Anima. Vzhľadom ku kultúrne a historicky vžitým rodovým stereotypom, ktoré sú prenášané z generácie na generáciu, vyplýva, že identifikácia sa s vlastnou predstavou o ideálnej žene a ideálnom mužovi výrazne narušuje schopnosť realizovať stály a harmonický partnerský vzťah

Ticho je osobitný hudobný žáner, ktorý vzniká absenciou významu vo viacerých oblastiach. Napríklad ako dramatizujúci prostriedok, kedy neabsentuje ticho, čo je pôvodne očakávaná vlastnosť. Vlastnosť je základná povahová črta deja, napr. „minúta dychu“. Dych vzniká absenciou názorov a s každým hovorí priamo. Nikoho by ani nenapadlo, že by dychom našiel toho druhého. Neslobodno zabúdať na výzvu, aby klopajúci prišiel otvoriť. Neprišiel, nedosiahol na kľučku a bol potrestaný svojimi úmyslami. Úmyselne si pomýlil pieseň s tichom.

Choreografia a performancia: Lukáš Bobalik a Andrej Štepita
Hudba: Tomáš Baľák
Dramaturgia: Maja Hriešik
Produkcia: mimoOs

IMG_1993

Uvedenia:
09.06.2018: Nová Cvernovka, Bratislava
10.06.2018: Nová Cvernovka, Bratislava
16.06.2018: Tanečno [festival], Námestovo
28.07.2018: Kiosk [festival], Žilina
29.07.2018: Kiosk [festival], Žilina
09.11.2018: Dom kultúry, Námestovo
06.05.2019: FINTDAZ 2019 [festival], Alto Hospicio, Chile
10.05.2019: FINTDAZ 2019 [festival], Iquique, Chile

xcrud

Komentáre sú uzavreté.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑