Moving Mountains

The use of mountains as a symbol of slowing down and retrieving in contrast to excessive effort to influence the flow of everyday events.
Concept and movement material are influenced by the locations visited within the creative process (Western Tatras – Roháče Mountains), which bring a significant limitation = inspiration. The effort of five performers to create their independent community. Moving Mountains project combines movement and video which was shot directly at the alpine sites.

Concept & Choreography: Lukáš Bobalik, Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková, Andrej Štepita
Music: Lenka Novosedlíková
Video: Timotej Vráb a Dominika Čajková
Visual: Ivana Kleinová
Production: mimoOs
Special thanks: Jumbo Dance Studio, Silvia Sviteková, Miriam Budzáková

Shows:
30 June 2018: A4 – space for contemporary culture, Bratislava, SK
21 October 2018: Studio 4D, Nitra, SK
09 November 2018: Námestovo, SK
26 January 2019: Lab Theatre, Bratislava, SK
02 July 2019: Kino v bazéne, Banská Bystrica, SK

movingMts_titleVyužitie hôr ako symbolu spomalenia a sprítomnenia v kontraste s prílišnou snahou ovplyvňovať tok každodenných udalostí.
Koncept a pohybový materiál, je ovplyvnený lokalitami z tvorivého procesu (Západné Tatry – Roháče), ktoré prinášajú výraznú limitáciu = inšpiráciu. Snaha piatich performerov o vytváranie svojbytného spoločenstva. Projekt Moving Mountains prepája pohyb a video, ktoré vzniklo priamo vo vysokohorských lokalitách.

Koncept a choreografia: Lukáš Bobalik, Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková, Andrej Štepita
Hudba: Lenka Novosedlíková
Video: Timotej Vráb a Dominika Čajková
Vizuál: Ivana Kleinová
Produkcia: mimoOs
Špeciálne poďakovanie: Jumbo Dance Studio, Silvia Sviteková, Miriam Budzáková

Uvedenie:
30.06.2018: A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava
21.10.2018: Študio 4D, Nitra
09.11.2018: Dom kultúry, Námestovo
26.01.2019: Divadlo Lab, Bratislava
02.07.2019: Kino v bazéne, Banská Bystrica

mmts2

Komentáre sú uzavreté.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑