Millennial Magic Mirror

Say, oh, say my magic mirror, who is the most beautiful of them all?
Pray tell, oh, magic mirror, who is the most popular of them all?
Show me, oh, magic mirror, exactly what I want to see!
Tell me exactly what I want to hear, so my sadness would disappear
And I won’t have to shed even one more tear!

Millennial Magic Mirror created in collaboration with Colectivo Priekopník Veverička examines the use and abuse of new technology, social networks, humanity, artificial intelligence.

IMG_6681

There’s a place where we interact both with people and robots. In this virtual space, the relationship of these two worlds is intertwining. The bots are becoming more human, the humans start to act more and more like bots. It is supposed to be a place for networking and deeper interaction, but in this ocean of information solitude reigns.

Performance: Barbora Janáková & Lukáš Bobalik
Directed by & dramaturgy: Lívia MM Balážová & Zebastián Méndez Marín
Light design: Jakub Branický
Music: Martin Polák
Production: Jakub Turčan & mimoOs
Graphic design: Ivana Kleinová
Photo & video: Noro Knap
Trailer: Erik Zeman

IMG_7215

A contemporary art collective Priekopník Veverička consists of a married couple Lívia Mendez Marin Balážová (Levice, Slovakia) a Zebastián Méndez Marín (San José, Costa Rica). They met each other in Europe working for the Belgian company Ultima Vez/Wim Vandekeybus touring the revival of the legendary piece called What the Body Does Not Remember for almost three years. Their energies and creativity matched so well that they decided to create their own work and share it with the world.
They celebrated the establishment of Priekopník Veverička collective by the premiere of their first common performance El Gato de Schrödinger at Gráfica Génesis (San José Costa Rica) in November 2015. In March 2016, they premiered a performance called #whateveristrendingnow, which then toured several festivals of Costa Rica. Their creative intention to merge with the context and break the stereotypical role of the performances audiences (public-stage/observer-aquarium) marked the creative process of their post-apocalyptic performance Prach/Polvo presented in the program of Teatro en el campus at Atahualpa del Cioppo Theatre (Heredia, Costa Rica) in April 2016.

Shows:
15 September 2018, TICHO a spol., Bratislava, SK
16 November 2018, TICHO a spol., Bratislava, SK
1 March 2019, TICHO a spol., Bratislava, SK
12 April 2019, NuDanceFest, TICHO a spol., Bratislava, SK
27 July 2019, Kiosk Festival, Stanica Žilina-Záriečie, SK

MOSHED-2018-8-31-0-28-20

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na svete?
Zrkadielko, zrkadielko a povedz, ktože je najobľúbenejší na svete?
Ukáž mi, zrkadielko, presne to, čo vidieť chcem!
Povedzže mi presne to, čo počuť chcem,
Nech môj smútok stratí sa,
Nech už nikdy neplačem!

Millennial Magic Mirror, vytvorené v spolupráci s kolektívom súčasného umenia Priekopník Veverička, skúma používanie a zneužívanie nových technológií, umelej inteligencie, sociálnych sietí a ľudskosti.

IMG_7264

Existuje miesto, kde komunikujeme s ľuďmi a robotmi zároveň. V tomto virtuálnom priestore je vzťah oboch svetov prepojený. Roboti sa stále viac podobajú ľuďom, ľudia sa čoraz viac správajú ako roboti. Malo by to byť miesto pre sieťové prepájanie a hlbšiu interakciu, avšak v oceáne informácií vládne samota.

Performancia: Barbora Janáková a Lukáš Bobalik
Réžia a dramaturgia: Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín
Svetelný dizajn: Jakub Branický
Hudba: Martin Polák
Produkcia: Jakub Turčan a mimoOs
Grafický dizajn: Ivana Kleinová
Foto a video: Noro Knap
Trailer: Erik Zeman

IMG_7457

Kolektív súčasného umenia Priekopník Veverička tvorí manželský pár Lívia Mendez Marin Balážová (Levice, Slovensko) a Zebastián Méndez Marín (San José, Kostarika). Ich cesty sa prvýkrát skrížili v Európe, kde spolupracovali s belgickým umeleckým telesom Ultima Vez / Wim Vandekeybus. S legendárnym predstavením What the Body Does Not Remember spolu cestovali po celom svete takmer tri roky. Ich energie si zapasovali natoľko, že sa rozhodli spolu tvoriť a podeliť sa o svoju tvorbu so svetom. Vo svojich predstaveniach radi rozprávame o témach, ktoré sú aktuálne, zabudnuté a predpovedané.
Založenie kolektívu oslávili premiérou prvého spoločného predstavenia El Gato de Schrödinger v Gráfica Génesis (San José, Kostarika) v novembri 2015. V marci 2016 uviedli premiéru predstavenia #whateveristrendingnow, ktoré následne odohrali na niekoľkých festivaloch Kostariky. Kreatívny prístup zameraný na splynutie s kontextom, pretŕhanie stereotypného pohľadu diváka na predstavenie (publikum-javisko/pozorovateľ-akvárium), poznačil aj ich ďalšie, postapokalyptické predstavenie, ktoré pod názvom Prach/Polvo uviedli vďaka divadlu Teatro Atahualpa del Cioppo (Heredia, Kostarika) v apríli 2016.

Uvedenie:
15.09.2018, TICHO a spol., Bratislava
16.11.2018, TICHO a spol., Bratislava
01.03.2019, TICHO a spol., Bratislava
12.04.2019, NuDanceFest, TICHO a spol., Bratislava
27.07.2019, Kiosk festival, Stanica Žilina-Záriečie

IMG_7020

 

Komentáre sú uzavreté.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑