Andrej Štepita

Andrej is a bachelor in the field of Dance interpretation and currently is working on his master’s degree in Modern Dance Didactics. He has been to many dance workshops focused on contemporary dance (Anton Ľachký, Cyril Baldy, Sophie Billy, Esther Louise Balfe), Hip-hop (Street Dance Kemp Europe), Modern Jazz and Contemporary (Joe Alegado, Erica Sobol, Sharon Booth). He has also accomplished an international dance programe 2nd China-CEEC Summer Dance Camp in the provinces of Guizhu and Guiang, China. He is a successful dance performer working for musicals(Pokrvní Bratia, Iago, František z Asisi, Sudcove starosti), commercial and TV productions (X faktor, Srdce pre deti, Krištáľové krídlo, Československo má talent), as well as artistic dance projects (Pocitové rozUmenie, Nočná ilúzia, pODPORa). He has danced for several groups („RDS Company, Moving Souls, Luk dance, 4In1Artists“), has been working for Dance Kids since 2014, and organises a dance and movement festival Tanečno in his home region, Orava.

awo

Andrej má ukončené bakalárske štúdium v odbore Tanečná interpretácia, momentálne dokončuje magisterský stupeň Didaktiky moderného tanca. Je absolventom mnohých tanečných workshopov zameraných na súčasný tanec (Anton Ľachký, Cyril Baldy, Sophie Billy, Esther Louise Balfe), Hip-hop (Street Dance Kemp Europe), Modern Jazz a contemporary (Joe Alegado, Erica Sobol, Sharon Booth). Absolvoval medzinárodný tanečný program 2nd China-CEEC Summer Dance Camp v provinciách Guizhu a Guiang, Čína. Je úspešným tanečným interpretom. Účinkuje v muzikáloch (Pokrvní Bratia, Iago, František z Asisi, Sudcove starosti), komerčných a televíznych produkciách (X faktor, Srdce pre deti, Krištáľové krídlo, Československo má talent), ako aj umeleckých tanečných projektoch (Pocitové rozUmenie, Nočná ilúzia, pODPORa). Pôsobil vo viacerých tanečných skupinách („RDS Company, Moving Souls, Luk dance, 4In1Artists“), od roku 2014 pracuje ako lektor tanca v Dance Kids a na jeho rodnej Orave organizuje festival tanca a pohybu s názvom Tanečno.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑