Barbora Janáková

Barbora graduated in dance at a conservatory in Nitra (2011) and at the Academy of Performing Arts in Bratislava (2016). During her studies, she attended many workshops to broaden her education (David Zambrano, Martin Kilvády, Peter Šavel, Balázs Bussa, Sumako Koseki, Anton Lachký, Peter Jaško, Davide Sportelli, Monika Caunerová, Danko Raček, Andrej Petrovič, Stano Dobák, Monika Lászlo, Kevin Rees, Milan Kozánek, Milan Herich, Defne Erdur, Milan Tomášik, Claire Plenat, Cyril Baldy, David Zambrano, Jozef Fruček, Andrea Opavská, Andris Kačanovskis, Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Shi Bo, Shi Jingxin, Tan Hao and others). Since 2011, she has been working as a performer on the Slovak scene: Davide Sportelli – Skin; Anton Lachký – Night Illusion; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Sensory Understanding; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa. Recently, she has been percived as an emeging author too (Bottoms Up, Touch). She also works as a teacher at a conservatory and is a chairwoman of the civic union mimoOs. She has been to an internship in Belgium and gone through several international exchange programs (Dijon, France; 1st & 2nd China CEE Dance Summer Camp).

fango

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016). Počas štúdia sa samostatne vzdelávala na workshopoch (David Zambrano, Martin Kilvády, Peter Šavel, Balázs Bussa, Sumako Koseki, Anton Lachký, Peter Jaško, Davide Sportelli, Monika Caunerová, Danko Raček, Andrej Petrovič, Stano Dobák, Monika Lászlo, Kevin Rees, Milan Kozánek, Milan Herich, Defne Erdur, Milan Tomášik, Claire Plenat, Cyril Baldy, David Zambrano, Jozef Fruček, Andrea Opavská, Andris Kačanovskis, Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Shi Bo, Shi Jingxin, Tan Hao a ďalší). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej scéne: Davide Sportelli – Skin; Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov (Do Dna, Dotyk). Pôsobí tiež ako pedagóg na konzervatóriu a je predsedkyňou o.z. mimoOs. Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st China CEE Dance Summer Camp; 2nd China CEE Dance Summer Camp).

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑