Simona Tonková

Simona graduated from Academy of performing arts in Bratislava. She has been devoted to dance since childhood and is experienced in various dance techniques and styles for example hip-hop, jazz, Graham, Limon, Cunningham, contemporary dance, and contact improvisation. During her studies, she performed in musicals (Príbeh Ulice, Sladká Charity, Tisícročná včela) and TV projects. She worked with choreographers such as Anton Lachký (SK/BE), Davide Sportelli (I), Joe Alegado (CR/Mexiko), Virginie Dejeux (F), Marta Poláková, Vladislav “Benito“ Šoltys, Peter Šavel, Yuri Korec, Tomáš Procházka, Katarína Brestovanská (SK) in schol, international and other projects. Currently, she is a performer and teacher of a private dance studio Jumbo and Centre for leisure activities in Zlaté Moravce.

simi

Simona je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Tancu sa venuje od detstva a má skúsenosti s viacerými tanečnými technikami a štýlmi napr. hip-hop, jazz, graham, limon, cunningham, súčasný tanec a kontaktná improvizácia. Počas štúdia na vysokej škole účinkovala v muzikáloch (Príbeh Ulice, Sladká Charity, Tisícročná včela) a televíznych projektoch. V študentských, zahraničných a ďalších projektoch spolupracovala s choreografmi ako Anton Lachký (SK/BE), Davide Sportelli (I), Joe Alegado (CR/Mexiko), Virginie Dejeux (F), Marta Poláková, Vladislav „Benito“ Šoltys, Peter Šavel, Yuri Korec, Tomáš Procházka, Katarína Brestovanská (SK). V súčasnej dobe je performerom, pedagógom a choreografom súkromného tanečného štúdia Jumbo a Centra voľného času Zlaté Moravce.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑