Sonja Pregrad: The Diaries of HOW | Denníky AKO

workshop

The diaries of HOW – workshop with Sonja Pregrad, a Croatian performer living and working in Berlin.

What is your dancing about?
What do you do when you dance?
How do you move the space?
How do you space your thinking?
How do you speak your dance?
How do you move your language?

We will work with the sensuality, sensitivity and sensibility of the body, shifting the weight and being in movement as reading of the space and time and as an articulation of expanded touch/being touched. We might arrive to play with some synesthesia and/or translation of materials/ideas from one medium to another (moving, speaking, writing, working with objects…).

Date: 4-8 December 2018 (Tuesday-Saturday)
Time: 10:00-13:00
Place: Nová Cvernovka (gym hall)

Workshop is meant for professionals as well as for anyone interested in contemporary dance. It will be led in English.

Limited capacity!
Workshop is offered for free. The applicants interested in the whole 5 days of the workshop will be prioritized over those who want to participate in selected days only.
Registration until 1 December 2018 at: o.z.mimoos@gmail.com

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

_F8A4698

Workshop s chorvátskou performerkou žijúcou a tvoriacou v Berlíne – Sonjou Pregrad.

O čom je vaše tancovanie?
Čo robíte, keď tancujete?
Ako hýbete priestorom?
Ako umiestňujete do priestoru svoje myslenie?
Ako svoj tanec rozprávate?
Ako hýbete svoj jazyk?

Budeme pracovať so zmyselnosťou, zmyslovosťou a citlivosťou tela, presúvajúc váhu a zotrvávaním v pohybe ako odčítavaním priestoru a času, ako artikuláciou predĺženého dotyku/bytia dotknutým. Možno sa dostaneme do hry so synestéziou a/alebo prekladom materiálov/myšlienok z jedného média do druhého (pohyb, hovorenie, písanie, práca s objektami…).

Dátum: 4.-8. december 2018 (utorok-sobota)
Čas: 10:00-13:00
Miesto: TELOcvičňa Novej Cvernovky

Workshop je určený tak pre profesionálov, ako aj pre kohokoľvek so záujmom o súčasný tanec. Prebiehať bude v anglickom jazyku.

Počet účastníkov limitovaný!
Účasť na workshope je bezplatná. Uprednostnení budú záujemci o celých 5 dní workshopu, ale dá sa zúčastniť aj jednotlivých dní.
Záväzná registrácia do 1. decembra 2018 na: o.z.mimoos@gmail.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

12998481_1148917211798759_5205876172540491455_n

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑